Đối tác của chúng tôi

Chúng tôi rất hân hạnh cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế cho các đối tác là doanh nghiệp, tổ chức lớn, tiêu biểu như: Khối doanh nghiệp FDI Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác tại Việt Nam. Bên cạnh đó một phần không nhỏ là khách hàng nội địa Khối cơ quan nhà nước, Khối doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng, Sản xuất, Thương mại ... Tỷ lệ tăng trưởng khách hàng hàng năm của chúng tôi trung bình là 40% và vẫn còn tiếp tục tăng trưởng trong các năm tiếp theo với mục tiêu chiến lược mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

Đối tác FDI - Nhật bản

Đối tác FDI - Hàn Quốc

Đối tác FDI Các quốc gia khác

Đối tác Nội địa